Blogger templates

«Τον δε φόβον ημών ου μη φοβηθώμεν ουδ' ου μη ταραχθώμεν, ότι μεθ' ημών ο Θεός»

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ τι είναι το Τριώδιο....????

Το Τριώδιο αποτελεί το κινητό εκείνο τμήμα του εκκλησιαστικού έτους
που προπαρασκευάζει για τον άξιο εορτασμό των Παθών και της
Αναστάσεως με ανάλογα βιώματα, πνευματική καλλιέργεια και συμμετοχή,
με αγώνα μετανοίας, προσευχής και νηστείας.Περιλαμβάνει δέκα
Κυριακές. Από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι τον
Εσπερινό του Μ. Σαββάτου. Διαιρείται σε δύο τμήματα.

Το προ της Νηστείας (Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, Ασώτου, Απόκρεω, Τυροφάγου)
και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Μ. Εβδομάδας δηλαδή έξι
εβδομάδες και μία (Α' Κυριακή των Νηστειών  της Ορθοδοξίας, Β' Κυρ.
Νηστειών- Αγ. Γρηγορίου Παλαμά, Γ' Κυρ. Νηστειών- Σταυροπροσκυνήσεως,
Δ' Κυρ. Νηστειών  Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος, Ε' Κυρ. Νηστειών- Οσίας
Μαρίας της Αιγυπτίας, Στ' Κυρ. Νηστειών- Βαΐων και η Μεγάλη
Εβδομάδα). 

Το Τριώδιο διαμορφώθηκε σε τελική μορφή γύρω στον 15ο αιώνα.
Ονομάστηκε Τριώδιο γιατί οι Κανόνες κατά τις καθημερινές ακολουθίες
του Όρθρου περιλαμβάνουν τρεις ωδές την η', θ' και μια από τις πρώτες
ωδές.

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου: Η συντριβή της καρδιάς και η
ταπεινόφρονη αποφυγή του φαρισαϊκού εγωισμού ανοίγει τις πύλες της
αληθινές μετάνοιας και του θείου ελέους.

Κυριακή Ασώτου: Τονίζεται το πνεύμα της μετάνοιας και το μεγαλείο της
χριστιανικής ελευθερίας.

Κυριακή των Απόκρεω: Προηγείται το Ψυχοσάββατο υπέρ «πάντων των απ'
αιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς επ' ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου».
Ακολουθεί την Κυριακή η υπόμνηση της μελλούσης κρίσεως και η προτροπή
για μετάνοια. Ο Χριστός εμφανίζεται επί θρόνου δόξης.

Κυριακή της Τυροφάγου ή του απωλεσθέντος Παραδείσου της τρυφής: Μετά
την προπαρασκευή των ψυχών προς μετάνοιαν αρχίζει και η σωματική
συμμετοχή στη νηστεία.

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει βασικό χαρακτηριστικό της την εγκράτεια
και τη νηστεία. Προβάλλει συνταρακτικά πρότυπα.

Α' Κυριακή των Νηστειών ή της Ορθοδοξίας. Το Σάββατο το παράδειγμα
του Αγ. Θεοδώρου, που μας θυμίζει πόσο δυνατή είναι η ζωντανή πίστη.
Την Κυριακή της Ορθοδοξίας η αναστήλωση των εικόνων, η νίκη των
καθαρών των πνευματικών ανθρώπων απέναντι σε κάθε πλάνη και αίρεση.

Β' Κυριακή των Νηστειών- Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά: Κεντρικό θέμα η
νηστεία, η προσευχή και η έντονη άσκηση της ελεημοσύνης. Αυτά βοηθούν
τον εσωτερικό καθαρμό. Πρότυπο ο Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς. Στο πρόσωπό
του συγκεντρώνεται σοφία και γνώση που ανθίζουν από μια βαθειά
ορθόδοξη πίστη.

Γ' Κυριακή των Νηστειών- της Σταυροπροσκυνήσεως.
Τώρα υμνείται ο Σταυρός, ο «της εγέρσεως Χριστού τας αυγάς
φωτοβολείν». Ο άνθρωπος τοποθετείται απέναντι στο Σταυρό. «Όστις
θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν
αυτού». Ο Σταυρός προβάλλεται ως στήριγμα και βοήθεια.

Δ' Κυριακή των Νηστειών- Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος. Μετά την άσκηση ο
δρόμος της ανυψώσεως. Ο Αγ. Ιωάννης της Κλίμακος προσφέρει την
ανθρώπινη εμπειρία της μυστικής ανόδου.

Ε' Κυριακή των Νηστειών - της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Βαθειά
συνειδητή μετάνοια. Πρότυπον η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, η πρώην
αμαρτωλή, ασκήτρια της ερήμου για 47 ολόκληρα χρόνια. Την Τετάρτη ο
Μέγας Κανόνας και την Παρασκευή ο Ακάθιστος Ύμνος.

ΣΤ' Κυριακή των Νηστειών- Βαΐων: ( Το Σάββατο η ανάσταση του
Λαζάρου). Η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα.

Μεγάλη Εβδομάδα: Είσοδος στο χώρο του μυστηρίου. Η Μεγ. Τεσσαρακοστή
μάς προετοίμασε με τη χάρη του Θεού και τη δική μας προσπάθεια, στην
ταπεινοφροσύνη, στη μετάνοια, στην προσοχή, την άσκηση, την νηστεία
και προσευχή για τη συμμετοχή μας στη θεία Κοινωνία.
http://fathers.pblogs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου